Strhujúci príbeh Slováka, robotníka, ktorý odišiel do USA a tam, ako presvedčený komunista, svoj majetok venoval strane, aby začiatkom 30. rokov odišiel i s manželkou do ZSSR budovať socializmus. Po spoznaní boľševickej reality vytriezvel a svoje zážitky opísal v knihe, ktorá vyšla v 7 jazykoch. Jej prvé slovenské vydanie z roku 1941 sa po roku 1945 dostalo na index a bolo stiahnuté zo všetkých knižníc. V dnešných dňoch prinášame jej druhé vydanie.

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze

Novinka

http://www.marmelada.sk/projekt/kralhadovstrazcapokladov

A máme to!!! Náš projekt Kráľ hadov strážca pokladov na marmeláde "preliezol" hranicu cieľovej sumy (101,4 %). Ď A K U J E M E všetkým, ktorí si knihy v predpredaji kúpili, čím podporili vydanie knižnej novinky, ako aj tým, ktorí nám výdatne pomáhali pri propagácii projektu. S T E   F A N T A S T I C K Í !!!

Úvod     Knižné publikácie     Region. propagačné materiály     Audiovizuálne projekty    Goralinga v školách     Ocenenia     Výstavy,prezentácie a knižné veľtrhy     Galéria     Viktor Majerik     Tlačiareň     Kontakt

VYDAVATEĽSTVO GORALINGA

sa etablovalo na knižnom trhu v roku 2008. Publikácie z oblasti slovenskej histórie, približujúce známe historické udalosti, osobnosti či zapĺňajúce tzv. biele miesta, sú určené laickej, ale aj odbornej verejnosti. V roku 2012 vydavateľstvo uviedlo do života edíciu Rozprávočka, ktorá okrem slovenských ľudových rozprávok a autorských rozprávok ponúka teoretické publikácie analyzujúce slovenské rozprávky. Medzi autormi nájdete odborníkov z oblasti histórie, lingvistiky a etnografie zo Slovenska aj zahraničia, slovenských prozaikov, záhadológov, autorov literatúry faktu. Kniha Jána Milčáka Jonatán malý ako omrvinka, ktorá vyšla v našom vydavateľstve získala prestížne ocenenie NAJLEPŠIA DETSKÁ KNIHA LETA 2014 a kniha Viktora Majerika a Petra Glocka Kráľ hadov strážca pokladov ilustrovaná Martinom Kellenbergerom zase ocenenie NAJKRAJŠIA KNIHA LETA 2015, ktoré tradične udeľuje BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti a slovenská sekcia IBBY. Spolupráca s regionálnymi samosprávami z oblasti Zamaguria pri tvorbe a vydávaní regionálnych propagačných materiálov priniesla ovocie v podobe 1. miesta v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2012“ v kategórii C.1.1. Kultúrnoturistický materiál za brožúru Spišská Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca (spolupráca s Mestom Spišská Stará Ves) a za monografiu Spišské Hanušovce (1313-2013) v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2014“ zase špeciálnu cenu za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu (spolupráca s Obcou Spišské Hanušovce).


Autori

Copyright © 2017 goralinga.sk Všetky práva vyhradené.

Vydavateľstvo

Novinky

Napíšte nám…

Ako si objednať…

00421 903 603 550

goralinga@gmail.com

Home

Od roku 2012 vydavateľstvo realizuje projekt GORALINGA V ŠKOLÁCH, v rámci ktorého v spolupráci so školami a knižnicami organizuje kreatívne stretnutia s najmladšími čitateľmi s cieľom priblížiť im nielen jednotlivé rozprávkové knižné tituly z vlastnej dielne, ale aj oboznámiť ich so samotným procesom vzniku knihy.

DVORNÁ TLAČIAREŇ VYDAVATEĽSTVA
Všetky publikácie vydavateľstva pre nás graficky pripravuje, zalamuje a tlačí Tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI:
Tak ako aj v iných vydavateľstvách za konečnou podobou knihy okrem samotného autora, ilustrátora, grafika a tlačiarov stoja aj ďalší ľudia, napr. jazykoví korektori, konzultanti, niekedy aj sponzori a iní, ktorých mená bežne nájdete v tiráži. A ešte tí ostatní... A práve tým ostatným patrí v mene vydavateľstva GORALINGA naše poďakovanie:

Miladke Caltíkovej – za cenné rady, odborné a jazykové konzultácie
Jurajovi Jonákovi – za ochotu pri príprave a realizácii promo akcií
Kataríne Pásztorovej  – za ochotu pri príprave a realizácii promo akcií
Anetke Pariškovej - Sedlmair – za pomoc pri promovaní vydavateľstva
Želmíre Blaškovej – za podporu a praktické riešenia
Agneske Dlhej – za ochotu pri príprave a realizácii promo akcií, za kreatívne nápady a za to, že nás niekedy dokáže presvedčiť
Marte Gejdošovej – za pomoc pri promovaní našich knižných titulov v rokoch 2008-2009
Romanovi Michelkovi – za optimistickú predpoveď a pomoc v začiatkoch
Marii Magdalene Nowakowskej - za podporu, jazykové konzultácie a praktické riešenia

Bohužiaľ už len do nebíčka slová vďaky posielame:

Igorovi Kšiňanovi – za cenné rady, odborné, jazykové konzultácie ako aj nevyčerpateľnú kreativitu či ochotu byť nápomocný našim bláznivým nápadom

Paľkovi Hudákovi – za podporu a za to, že nás presvedčil o dôležitosti internetovej prezentácie
Milke Tiršelovej – za spoluprácu na „Jánošíkovi“ a za žiaľ nedokončený rukopis

Daniš, Martin

Doruľa, Ján

Glocko, Peter

Jánošík, Jiří

Jesenský, Miloš

Kellenberger, Martin

Kruško, Štefan

Majerik, Viktor

Majeriková, Anna

Majeriková, Ingrid

Majeriková, Milica

Matula, Pavol

Milčák, Ján

Milčáková, Renáta

Pavelková, Alexandra

Pius, Miroslav

Sipták, Martin

Sroka, Stanislaw A.

Šmigel, Michal

Šmith, Andrej

Tkáčová, Lenka

11. 4. 2015 popradské Divadlo Commedia slávnostne uviedlo v Poprade-Spišskej Sobote premiéru tragikomédie na motívy rovnomenného románu Sergiusza Piaseckého Zápisky dôstojníka Červenej armády, na ktorej participovalo aj naše vydavateľstvo Goralinga  :-). Popradskí divadelníci práve s týmto predstavením vybojovali prvé miesto na Krajskej scénickej žatve v kategórii divadlo dospelých.

O knihe Vodníkove zlaté kačky priniesla krátku reportáž RTVS v hlavnej spravodajskej relácii 22. 9. 2013 o 19.00 hod.

Vydavateľstvo GORALINGA slávnostne udelilo PLAKETU VIKTORA MAJERIKA pani Agnese Dlhej. Jej autorom je vnuk Viktora Majerika Maťo Majerik.

Dňa 17. marca 2018 bola v  Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi v rámci záverečnej konferencie mikroprojektu Človek v kultúre a prírode poľsko-slovenského pohraniča slávnostne uvedená do života publikácia Putovanie krajinou na brehoch Dunajca

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/152036#1525

GORALINGA na BIBLIOTÉKE (7.-10. novembra 2019)

NOVINKA!!!

ANNA MAJERIKOVÁ: Cesta