Úvod     Knižné publikácie     Region. propagačné materiály     Audiovizuálne projekty    Goralinga v školách     Ocenenia     Výstavy,prezentácie a knižné veľtrhy     Galéria     Viktor Majerik     Tlačiareň     Kontakt

Copyright © 2017 goralinga.sk Všetky práva vyhradené.

Knižné publikácie

Napíšte nám…

Ako si objednať…

00421 903 603 550

goralinga@gmail.com

Home

O KNIHE:

Pamätnica k nedožitým 80. narodeninám etnografa Viktora Majerika predostiera mozaiku jeho života ako učiteľa, osvetára, kronikára, etnografa, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti nielen na základe dochovaných dokumentov, ale aj spomienok jeho súčasníkov (bývalých žiakov, kolegov, tanečníkov z folklórnych súborov, priateľov i známych). Ich spomienkové výpovede sú začlené do jednotlivých kapitol. Súčasťou publikácie je aj bohatý obrazový materiál (fotografie mapujúce dôležité udalosti v živote Viktora Majerika, výber z korešpodencie a dobových článkov z printových médií, náčrty choreografií a množstvo iných fotografií a dokumentov dotvárajúcich atmosféru dávnych čias). Okrem doteraz nepublikovaných textov z dielne Viktora Majerika (označených ako pozostalosť) je súčasťou knihy aj reedícia goralskej rozprávky Pastierik na zlatom voze, ktorá svojho času bola veľmi úspešná. Publikáciu dopĺňa výberová bibliografia, ktorá aspoň čiastočne mapuje rozsah publikačnej činnosti Viktora Majerika. Úvodné slovo pod názvom Pocta sprítomnením napísal spisovateľ Vlastimil Kovalčík.

Vydateľstvo GORALINGA úprimne ďakuje všetkým, ktorí publikáciu finančne podporili:

JUDr. Pavol Ovšonka

Mesto Spišská Stará Ves

Obec Červený Kláštor

Obec Majere

Obec Osturňa

Obec Veľká Franková

CYPRIÁN, n. o., NKP Kláštor kartuziánov, Červený Kláštor

JUDr. Danuše Tichá, Bratislava

OVOX –POTRAVINY-Slavomír Regec, Spišská Stará Ves

Penzión Antiqua Villa, Spišská Stará Ves

Penzión Korzo, Spišská Stará Ves

Želmíra Blašková, Bratislava

Manželia Martina a Miroslav Uliční, Bratislav


PODROBNOSTI:

Počet strán: 230 strán

Väzba: brožovaná väzba

Prevedenie: plnofarebný kriedový papier

Rozmer: 155×215 mm

Hmotnosť:   525g

Jazyk:  slovenský jazyk

ISBN: 978-80-970042-3-1

Rok vydania: 2010

Cena: 4 EUR


UKÁŽKA Z KNIHY:

Keď sa v sedemdesiatych až deväťdesiatych rokoch minulého storočia niekto v Spišskej Starej Vsi opýtal na Viktora Majeríka, dostal strohú odpoveď: „Ten osvetár, ten, čo tu organizuje kultúrne podujatia?“.

Áno, ten osvetár! (Aj keď bol už známy v slovenskej spisovateľskej obci.) Koľko takých osvetárov v dejinách ľudstva obrodzovalo a kultivovalo národy. U Viktora to nezveličujme, posudzujme ho ako skromného, pracovitého, medzi ľuďmi obľúbeného, k ľuďom prístupného a zhovievavého. „Ako sa má Viktor?“ Občas sa ma naň opýtal niektorý generačný spisovateľ v Bratislave. „Vieš, že ani neviem. Keď prídem do Zamaguria na niekoľko dní, vidím ho stále behať. Na jeho chrbte je v našom kraji celá osveta.“ Áno, Viktor bol ťahúňom. A taký „ťahúň“ to majú v živote niekedy ťažké. Viktor ťahal, niekedy i na úkor vlastného šťastia, na úkor rodiny.

(Ján Kubáň, vydavateľ a publicista)

Hmotná a duchovná kultúra regiónu medzi horstvami Spišská Magura a Pieniny, ako aj medzi riekami Bielka a Dunajec s prítokmi ma svojrázny charakter, ktorý je naďalej hodný etnologických výskumov. Keď Viktor Majerik sa už zabýval na hornom Spiši, toto bohatstvo ľudovej kultúry videl zblízka a pri vnímaní ho očarilo. Rozhodol sa, že ho pozná v celom rozpätí a hĺbkovej štruktúre, čo nemôže dosiahnuť bez vlastného štúdia na profesionálnej úrovni. A tak externe absolvoval etnológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, čo ho stálo veľa intelektuálnej námahy, no aj veľa finančných prostriedkov, pretože do Bratislavy musel cestovať v určitých intervaloch, aby spĺňal študijné povinnosti a zároveň predkladal požadované písomné práce.

V tom čase sme sa dosť často stretávali a cez rozhovory som vybadal, s akým nasadením sa angažuje vo svojom štúdiu. Nadobúdané poznatky využíval jednak pri vedení svojich súborov, ktorých výsledky som nemohol bezprostredne poznať, a jednak v rozširovaní a prehlbovaní svojich odborných záujmov o ľudovú kultúru, s ktorých výsledkami sa dalo konkrétne zoznámiť. Keďže som chodieval za Maguru, priamo mi referoval, čo skúma a na čom pracuje, pritom jeho výskumy boli dlhodobé. Nebudem ani heslovito vymenúvať, čo všetko obsahujú jeho zápisy a zbierky; podáva to môj krátky syntetický sumár Pramienky z goralskej ľudovej kultúry s podtitulom Návrat Viktora Majerika k prameňom (Národná osveta 2006/11, s. 21). Dopĺňajú ho ukážky z krátkych povesťových či rozprávkových útvarov a z ľudových aforizmov. Myslím, že čitateľské vydanie spomínaného typu bude mať aj komerčný úspech, takže vydavateľstvo Goralinga sa môže pokúsiť o vydanie doteraz neznámych textov z pozostalosti Viktora Majerika. Iba pripomeniem, aký úspech mali dva väčšie súbory rozprávok v knižnom vydaní: Šťastenko (1970) a Vodníkove zlaté kačky (1975), ktoré autorsky zastrešila prerozprávaním dvojica Viktor Majerik a Peter Glocko. Na ich podklade deväť rozprávok inscenovalo Štátne bábkové divadlo v Bratislave (1980). Podľa tém z uvedených kníh výtvarník Kazimír Kanala vytvoril sériu kreslených filmov, ktoré vysielala naša televízia viac ráz a mali úspech aj v zahraničí, o čom ma výtvarník informoval, keďže sa osobne poznáme.

Pri uvedenom výročí si mnohí ľudia spomenú na Viktora Majerika, ktorý z ľudskej, profesnej i odbornej stránky je hoden uznania, aj keď už nie je medzi nami. No sprítomňuje sa nám svojím zanechaným dielom.

(Vlastimil Kovalčík - spisovateľ)


AUTORI:

Milica Majeriková-Molitoris - Absolvovala štúdium dejepisu a občianskej náuky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Dizertačnú prácu obhájila na Katedre histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je redaktorkou krajanského časopisu Spolku Slovákov v Poľsku Život, zostavovateľkou historickej ročenky Almanach Slováci v Poľsku a členkou výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči. Venuje sa problematike slovensko-poľských, respektíve česko-slovensko-poľských vzťahov najmä po roku 1918, regionálnym dejinám severného Spiša a hornej Oravy i problematike slovenskej menšiny v Poľsku. Je autorkou monografií Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov (2007) a Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947 (2013) i spoluautorkou regionálnych monografií Tvarožná (2008), Spišská Stará Ves (2008), Malá Franková (2011),  Spišské Hanušovce (2013), Krempachy (2015) a publikácií Doživotná umiestnenka (2010), Tajné dejiny hornej Oravy (2012), Turistický sprievodca po Zamagurí (2014) i kronikárkou mesta Spišská Stará Ves. Na Slovensku i v zahraničí publikovala desiatky historických štúdií a populárno-vedeckých článkov s vyššie uvedenou problematikou.

Ingrid Majeriková absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 2008 založila vydavateľstvo GORALINGA.

Objednať

Doživotná umiestnenka

Cena: 4.00 EUR
Váha: 0.525 Kg
Autor: Milica Majeriková-Molitoris, Ingrid Majeriková

< späť

Opcia a presídlenie Rusínov
do ZSSR: 1945-1947

Od mýtov k rozprávkam. Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky

Jánošík. Pravdivá história
karpatského zbojníka

Čarovný svet a skutočný život
v slovenskej rozprávke

Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta

Bojniansky zázrak

Čarodejnice, alchymisti a hľadači
pokladovna Slovensku

Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách: 1918-1938

Doživotná umiestnenka

O krajine a vlasti starých Slovákov

Pastierik na zlatom voze

Po stopách templárov
na Slovensku

Vodníkove zlaté kačky

Jonatán malý ako omrvinka

Kráľ hadov strážca pokladov

O chlapcovi ktorý hľadal vôňu čokolády

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze

Cesta

Pastierik na zlatom voze