Úvod     Knižné publikácie     Region. propagačné materiály     Audiovizuálne projekty    Goralinga v školách     Ocenenia     Výstavy,prezentácie a knižné veľtrhy     Galéria     Viktor Majerik     Tlačiareň     Kontakt

Copyright © 2017 goralinga.sk Všetky práva vyhradené.

Knižné publikácie

Napíšte nám…

Ako si objednať…

00421 903 603 550

goralinga@gmail.com

Home

NAJKRAJŠIA KNIHA LETA 2015

Výtvarná porota súťaže zostavená jej organizátormi Bibianou - medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY vybrali ako najkrajšie detské knihy leta 2015 štyri tituly. Medzi ocenenými je aj kniha zamagurských rozprávok z našej vydavateľskej dielne Viktora Majerika a Petra Glocka: Kráľ hadov strážca pokladov, ktorú ilustroval Martin Kellenberger.

Ilustrátor Martin Kellenberger sa na margo ocenenia vyjadril  v denníku Pravda takto:

http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/402538-knizne-lasky-na-cely-zivot/

V letnej kolekcii ocenili aj vami ilustrovanú knihu Kráľ hadov, strážca pokladov z vydavateľstva Goralinga. Ako ste pristupovali k tejto knižke? Je to vaša obľúbená téma?

Táto kniha je z magického zamagurského kraja. Robila sa mi veľmi dobre. Je plná čarovných postavičiek, ale jej sila je v ľudskosti a kráse rodného kraja.

Čo pre vás znamená ocenenie? Povzbudí vás alebo ste už zvyknutý na ceny?

Ocenenia sú malé pohladenia, nie sú povinné, ale z času na čas potrebné. Dobré veci si zaslúžia byť povzbudené, v knižnom živote je to vydavateľ, ilustrátor, spisovateľ, redaktor. Je to taká kultúrna rodina.

Pozná Kráľa hadov aj vaše potomstvo?

Túto knihu milujú nielen Zamagurčania, ale celé Slovensko. Bola známa už dlhšie. Texty Viktora Majeríka a Petra Glocku sú skvelé. Predtým ju ilustroval Vincent Hložník, vynikajúco, len obrázky boli čiernobiele. Ja som ju urobil vo farbe, taká bola predstava vydavateľstva. Verím, že sa nám to podarilo opäť.


SLOVO VYDAVATEĽA:

Kniha tridsiatich demologických rozprávok  Viktora Majerika a Petra Glocka Kráľ hadov strážca pokladov voľne nadväzujúca na zamagurské rozprávky Vodníkove zlaté kačky, ktoré vyšli v našom vydavateľstve v roku 2013, uzatvára zámysel vydania dvojdielnej reedície pôvodniny Vodníkove zlaté kačky z roku 1975.

V porovnaní s prvou časťou reedície z roku 2013, kde dominovali vodníci či boginky, v druhej časti do popredia vystupujú animálne a zásvetné postavy ako čerti, strašek, trupiglovka, had-gazda, kráľ hadov, dokonca v niekoľkých rozprávkach aj Planetnik, na Zamagurí častejšie nazývaný Chmurnik, démonická bytosť známa celoplošne v slovanskej mytológii ako vládca počasia.

Pôvodná verzia (Vodníkove zlaté kačky, Mladé letá 1975) a jej dvojdielna reedícia (Vodníkove zlaté kačky, Goralinga 2013 a Kráľ hadov strážca pokladov, Goralinga 2015) sa odlišujú aj výtvarným spracovaním. Kým v roku 1975 tajuplnú atmosféru zamagurských rozprávok svojským a neopakovateľným spôsobom dotvárali ilustrácie majstra Vincenta Hložníka, v reedíciách vydavateľstvo siahlo po kompozične farebnejšom, dynamickom, miestami až huncútsky rozšantenom fantazijnom svete ilustrátora Martina Kellenbergera.

Knihu Kráľ hadov strážca pokladov vám, milí čitatelia, prinášame ako zavŕšenie nášho štvorročného snaženia o kompletné vydanie reedície pôvodniny Vodníkove zlaté kačky, presne po štyridsiatich rokoch od jej prvého vydania.  Napĺňa nás radosťou, že táto kniha pred desaťročiami rovnako ako aj dnes prispieva k budovaniu zdravého lokálpatriotizmu, ktorý sa okrem iného pozitívne prejavil v tvorivej činnosti mladej generácie Zamagurčanov. Za všetkých spomeniem napríklad knihu Goralské rozprávky z Malej Frankovej Jána Lacha, či divadelné a filmové projekty divadla RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi vychádzajúce zo zamagurských rozprávok.  

Kompletnou reedíciou pôvodniny Vodníkove zlaté kačky zároveň vyjadrujeme úctu a vďaku všetkým dnes už nežijúcim osobám, spolupodieľajúcim sa na vzniku rozprávok, Zamagurčanom, ktorí ústnym tradovaním uchovali pre ďalšie generácie tento vzácny klenot, ako aj Viktorovi Majerikovi, ich objaviteľovi.

Prvé rozprávky sa na Zamagurí zrodili iste dávno pradávno. Človek si ešte vtedy vážil prírodu, ktorá ho obklopovala, pretože si omnoho bytostnejšie ako dnes uvedomoval svoje korene, cítil sa byť jej súčasťou. Hrdinami zamagurských rozprávok nie sú králi, ani princezné, ale obyčajní ľudia, ktorí zápasia s každodennými ťažkosťami a s detskou úprimnosťou sa zas a znova tešia aj z najmenších radostí. Rozprávky Zamagurčanov sú úzko späté s vrchárskou pastierskou kultúrou drsného, ale zároveň nesmierne poetického sveta. Tunajší ľudia od svitu do mrku ťažko lopotili na svojich políčkach a často nemali ani čo do úst vložiť. Možno si aj preto, aby čo najrýchlejšie zabudli na hlad, často rozprávali rozprávky. Viktor Majerik, ktorý prišiel na Zamagurie ako mladý učiteľ na umiestnenku, po večeroch tieto "godky" ako ich nazývajú samotní Zamagurčania, zapisoval a neskôr aj nahrával... Zapísal ich tak, ako mu ich rozprávali rozprávači z jednotlivých zamagurských dedín. Väčšina rozprávkarov už dnes nežije, ale práve vďaka nim ako aj vďaka obom autorom zamagurské rozprávky žijú ďalej, pretože sa ich podarilo včas zachytiť a následne literárne upraviť (Peter Glocko), a tak zachrániť pred zabudnutím. Ľud Zamaguria peknoduchý vo svojej prirodzenosti, odhaľuje v týchto rozprávkach v celej kráse klenot, ktorý si po stáročia odovzdával z generácie na generáciu.


PODROBNOSTI:

Počet strán: 96 strán

Väzba: pevná väzba

Rozmer: 220×280 mm

Hmotnosť: 600 g

Jazyk: slovenský jazyk

ISBN: 978-80-89601-06-6  

Rok vydania: 2015

Cena: 10 €


RECENZIE, ROZHOVORY S AUTORMI

Ako sme do života vyprevadili Kráľa hadov strážcu pokladov
http://www.spisskastaraves.sk/item/kral-hadov-strazca-pokladov-1/  

Krátku reportáž zo slávnostného uvedenia knihy Kráľ hadov strážca pokladov do života, ktorá vám priblíži atmosféru sobotňajšieho večera, nájdete v archíve RTVS v sekcii Správy RTVS z regiónov v rámci uvedeného webodkazu od minúty 7:39 do 9:57
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/77202#447

DENNÍK PRAVDA
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/378926-viktor-majerik-peter-glocko-kral-hadov/

Knihu Kráľ hadov strážca pokladov sme vydali aj vďaka projektu
http://www.marmelada.sk/projekt/kralhadovstrazcapokladov/

Objednať

Kráľ hadov strážca pokladov

Cena: 10.00 EUR
Váha: 0.60 Kg
Autor: Viktor Majerik, Peter Glocko

< späť

AUTORI:

VIKTOR MAJERIK (1930 – 2004)

etnograf, foklorista, osvetár, učiteľ a kronikár celý svoj život zasvätil výskumu hmotnej i duchovnej kultúry Zamaguria. Je autorom mnohých etnografických článkov s touto tematikou, spoluautorom viacerých regionálnych monografií a rozprávkových kníh (napr. Majerik, V. – Glocko, P.: Vodníkove zlaté kačky. Bratislava: Mladé letá, 1975, Majerik, V. – Glocko, P.: Štastenko. Bratislava: Mladé letá 1970 a 1983). Odborne spolupracoval na desiatkach filmových projektoch (napr. filmy režiséra Martina Slivku: Zem spieva 1983, Človek a hra, Fašiangy či filmová rozprávka Stávka s čertom). Dlhé roky písal kroniky pre mesto Spišská Stará Ves (1945-2003) a viaceré zamagurské obce. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagurí. V roku 1980 mu minister kultúry Miroslav Válek udelil za jeho záslužnú činnosť vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2008 Mesto Spišská Stará Ves najvyššie vyznamenanie in memoriam Za významné tvorivé výsledky v oblasti kultúry.

Bližšie informácie o živote a diele môžete získať v publikácii Doživotná umiestnenka.

Pracovný list k 2. súťažnej otázke 13. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom venovaný VIKTOROVI MAJERIKOVI

Peter Glocko sa narodil 2. júna 1946 v Muráni, vyrastal v Partizánskom. Absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Po maturite pracoval ako chemik, od roku 1966 ako redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy v Mladých letách, neskôr vo vydavateľstvách Osveta a Smena a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Žije v Bratislave. Je autorom vyše dvadsiatich kníh pre deti a mládež, úspešným scénaristom a prozaikom.

Je držiteľom viacerých ocenení - Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Jula Verna (1986), prémia v rámci XII. Európskej ceny za literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno (Padova 1989) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Zápis na Honour list IBBY 1990 (USA) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Trojruža 1995, cena Slovenskej sekcie IBBY za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež a Pocta Pavla Dobšinského (1996).


ILUSTRÁTOR:

Martin Kellenberger maliar, grafik a ilustrátor sa narodil 11. októbra 1957 v Bratislave. V rokoch 1976 – 1980 študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave (prof. Ľ. Hološka a doc. A. Vika). Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstve Tatran (1981 – 1982) a Mladé letá (1983 – 1992). V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tvorba: maľba, kresba, knižná ilustrácia, grafika, animovaný film, hudba – klavír.

Výstavy: od roku 1986 účasť na kolektívnych výstavach a početné individuálne výstavy doma i v zahraničí: Bratislava, Hodonín, Komárno, Rimavská Sobota, Modra, Praha, Nitra, Karviná, Žilina, Krakov, Missouri, Budapešť, Strasbourg, Graz, Viedeň, Moskva a iné.

Ocenenia: od roku 1985 získal viaceré ceny a odmeny v súťažiach o najkrajšiu knihu, v roku 1999 laureát salónu Žilinská kresba, v roku 2001 cena Ľ. Fullu

Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny ako aj kultúrnu históriu ľudstva,  a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny, ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka.Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.

UKÁŽKA Z KNIHY:

PLANETNIKOV KÔŇ

Pásol raz na jeseň Vavrek za Gorbami ovečky. Zubaté slniečko už slabo hrialo a poobede bolo na pastviskách chladno. Vavrek si preto v závetrí nakládol pod veľkou skalou oheň. Vybral slaninu a pri teplom ohníku si pripravoval skromné každodenné jedlo.

Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním Planetnik. Vavrekovi skoro slanina do pahreby padla, tak sa preľakol čierneho čarodejníka, ktorý vraj búrku a ľadovec prináša.

»Neboj sa,« chlácholí ho Planetnik, »nič ti neurobím. Len si prelož vatru na iné miesto.«

»A prečo na iné,« osmelil sa Vavrek, »keď mi je tu v závetrí najlepšie.«

»Rozložil si si oheň nad stajňou môjho koníka a ten sa bojí teraz vyjsť,« povedal Planetnik.

Vavrek bol zvedavý, akého koníka to Planetnik má, a preto bez slova odhrnul oheň nabok.

V tej chvíli sa skala zatriasla, otvorila sa pod ňou diera a vyliezol z nej veľký had s krídlami.

»Máš šťastie, že si ma poslúchol,« povedal Vavrekovi Planetnik a vysadol na hada.

Zahrmelo, zafičal vietor a Planetnik odletel na svojom koni za vrchy. O chvíľu sa strhla veľká víchrica, stromy padali na zem, ale za Gorbami pri Vavrekovi sa ani lístok nepohol. Tak sa Planetnik, roznášajúci búrku a víchricu, odvďačil Vavrekovi za to, že vypustil jeho koníka bez reptania zo stajne.

Vavrek ďalej bačoval a možno bačuje i dnes za Gorbami, ale oheň si už nikdy nerozkladal pod nijakou skalou. Veď kto vie, pod ktorou má Planetnikov koník stajňu?

Opcia a presídlenie Rusínov
do ZSSR: 1945-1947

Od mýtov k rozprávkam. Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky

Jánošík. Pravdivá história
karpatského zbojníka

Čarovný svet a skutočný život
v slovenskej rozprávke

Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta

Bojniansky zázrak

Čarodejnice, alchymisti a hľadači
pokladovna Slovensku

Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách: 1918-1938

Doživotná umiestnenka

O krajine a vlasti starých Slovákov

Pastierik na zlatom voze

Po stopách templárov
na Slovensku

Vodníkove zlaté kačky

Jonatán malý ako omrvinka

Kráľ hadov strážca pokladov

O chlapcovi ktorý hľadal vôňu čokolády

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze

Cesta

Pastierik na zlatom voze