Úvod     Knižné publikácie     Region. propagačné materiály     Audiovizuálne projekty    Goralinga v školách     Ocenenia     Výstavy,prezentácie a knižné veľtrhy     Galéria     Viktor Majerik     Tlačiareň     Kontakt

Copyright © 2017 goralinga.sk Všetky práva vyhradené.

Knižné publikácie

Napíšte nám…

Ako si objednať…

00421 903 603 550

goralinga@gmail.com

Home

PODROBNOSTI:

Autor: Viktor Majerik - Marián Servátka

Literárna úprava: Ingrid Majeriková, Milica Majeriková-Molitoris

Ilustrácie: Martin Kellenberger

Počet strán:  96 strán

Väzba: pevná väzba

Rozmer: 220×280 mm

Hmotnosť: 60 g

Jazyk: slovenský jazyk

ISBN: 978-80-89601-12-7

Rok vydania: 2023

Odporúčaná cena: 15 EUR


Kniha Pastierik na zlatom voze ponúka súbor dvadsiatich rozprávok -  už publikovanú rozprávku Viktora Majerika Pastierik na zlatom voze a deväť doteraz nepublikovaných rozprávok z jeho pozostalosti, ako aj desať rozprávok pochádzajúcich z výskumnej činnosti Mariána Servátku na území zamagurských obcí, ktoré v roku 1920 pripadli Poľsku.

Rozprávky pochádzajúce z oboch strán Zamaguria zberatelia zozbierali nielen v odlišných lokalitách, ale i v iných časových úsekoch. Kým Viktor Majerik ich získal v 60-tych rokoch minulého storočia počas svojho učiteľského pôsobenia vo Veľkej Lesnej a Haligovciach, Marián Servátka ich zozbieral koncom 70-tych rokov 20. storočia v dedinách Lapšanka, Nedeca, Jurgov, Vyšné Lapše, Fridman a Nová Belá. K spolupráci na tejto knihe sme si opäť prizvali renomovaného ilustrátora  Martina Kellenbergera.

Pastierik na zlatom voze voľne nadväzuje na knihy rozprávok zo Zamaguria Vodníkove zlaté kačky a Kráľ hadov strážca pokladov. Knihav rámci bola uvedená do života 46. ročníka Zamagurských folklórnych slávnosti v Červenom Kláštore.

< späť

Opcia a presídlenie Rusínov
do ZSSR: 1945-1947

Od mýtov k rozprávkam. Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky

Jánošík. Pravdivá história
karpatského zbojníka

Čarovný svet a skutočný život
v slovenskej rozprávke

Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta

Bojniansky zázrak

Čarodejnice, alchymisti a hľadači
pokladovna Slovensku

Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách: 1918-1938

Doživotná umiestnenka

O krajine a vlasti starých Slovákov

Pastierik na zlatom voze

Po stopách templárov
na Slovensku

Vodníkove zlaté kačky

Jonatán malý ako omrvinka

Kráľ hadov strážca pokladov

O chlapcovi ktorý hľadal vôňu čokolády

Bol som robotníkom v Sovietskom zväze

Cesta

Objednať

Autori:

Tieto príbehy pre vás zozbierali:

VIKTOR MAJERIK (1930-2004) etnograf, folklorista, osvetár, učiteľ a kronikár celý svoj život zasvätil výskumu hmotnej i duchovnej kultúry Zamaguria. Je autorom stovky etnografických článkov s touto tematikou, spoluautorom viacerých regionálnych monografií a rozprávkových kníh. Odborne spolupracoval na desiatkach filmových projektoch (napr. filmy režiséra Martina Slivku). Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagurí. V roku 1980 mu minister kultúry Miroslav Válek udelil za jeho záslužnú činnosť vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2008 Mesto Spišská Stará Ves najvyššie vyznamenanie in memoriam Za významné tvorivé výsledky v oblasti kultúry. Vydavateľstvo GORALINGA pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín vydalo pamätnicu s názvom Doživotná umiestnenka.

MARIÁN SERVÁTKA – filológ, pedagóg, publicista, diplomat sa narodil 7. novembra 1951 v Hnilčíku. Vyštudoval slovenskú a poľskú filológiu. Je iniciátorom založenia nového lektorátu slovenského jazyka na Sliezskej univerzite v Katoviciach a autorom prvej učebnice slovenského jazyka pre poľských slovakistov a slavistov Podstawy jezyka slowackiego (1983) i učebnice Jezyk slowacki dla poczatkujacych (1990), ako aj spoluautor prvej konverzačnej príručky Minirozmówki slowackie (1984, 1987). Odborne sa venoval výskumu slovenského jazyka na Spiši v Poľsku, počas ktorého zozbieral aj viacero zamagurských rozprávok. V roku 1993 sa stal prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Poľsku a na Litve. Počas pôsobenia vo Varšave inicioval založenie lektorátu slovenského jazyka na Varšavskej univerzite. Aktívne spolupracoval tiež s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Poľsku. V rokoch 1998 – 2002 bol veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po návrate na Slovensko pracoval ako poradca prezidenta slovenskej republiky a v rokoch 2008 – 2013 pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Bieloruskej republike, kde okrem iného založil ďalší lektorát slovenského jazyka. Je nositeľom viacerých vyznamenaní, o. i. Rytierskeho kríža Rádu za zásluhy pre Poľskú republiku (1987), Medaily Komisie národného vzdelávania (1988), Ekumenického kríža s hviezdou Rádu sv. Brigity (1977) či Rytierskeho kríža Rádu Pia IX. (2000).


Tieto príbehy pre vás vyrozprávali:

Viktória Bombarová z Veľkej Lesnej

Augustín Bryja z Vyšných Lápš

Vojtech Džurňák z Haligoviec

Michal Gabrišák z Haligoviec

Mária Klukošovská z Novej Belej

Ondrej Kocúr z Veľkej Lesnej

Helena Krišáková z Veľkej Lesnej

Helena Kužeľová z Nedece

Ján Šoltýs z Lapšanky

Jozef Štefaňák z Veľkej Lesnej

Karol Valenty z Fridmana


Tieto príbehy pre vás ilustroval:

MARTIN KELLENBERGER maliar, grafik a ilustrátor sa narodil 11. októbra 1957 v Bratislave. Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstve Tatran (1981 – 1982) a Mladé letá (1983 – 1992). Od roku 1992 – 2005 bol výtvarník v slobodnom povolaní. V rokoch 2005 – 2017 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvoval viacero študijných ciest a maliarskych sympózií doma i v zahraničí (1991 séria prednášok a samostatná výstava Southwest Missouri State University USA, 2005 študijná cesta po Austrálii, 2009 študijný pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži). V súčasnosti je výtvarníkom v slobodnom povolaní. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny ako aj kultúrnu históriu ľudstva, a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny, ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka. Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu. Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí  (Bratislava, Praha, Viedeň, Graz, Budapesť, Štrasburg, Paríž, Moskva, USA, Mexiko). Získal viaceré ceny a odmeny v súťažiach o Najkrajšiu knihu, v roku 1999 sa stal Laureátom salónu Žilinská kresba. V roku 2001 dostal cenu Ľ. Fullu za ilustrátorskú tvorbu. V roku 2006 bol nominovaný na cenu H. Ch. Andersena a v roku 2007 získal ocenenie Identifikačný kód Slovenska 1., v roku 2022 Cenu Ladislava Chudíka Slovenského olympijského a športového výboru za výtvarné diela propagujúce šport a olympizmus a v roku 2023 cenu Fra Angelica.  Žije v Bratislave a tvorí v oblasti maľby, grafiky, ilustrácie (ilustroval viac ako 180 knižných titulov ) aj animovaného filmu.


Tieto príbehy pre vás literárne upravili:

MILICA MAJERIKOVÁ - MOLITORIS – historička, novinárka, publicistka sa narodila 21. januára 1977 v Spišskej Starej Vsi. Vyštudovala dejepis a občiansku náuku. Je redaktorkou krajanského časopisu Spolku Slovákov v Poľsku Život, zostavovateľkou vedeckej ročenky Almanach Slováci v Poľsku i členkou redakčnej rady zborníka Z minulosti Spiša. Profesijne sa zaoberá najmä regionálnymi dejinami severného Spiša a hornej Oravy, problematikou slovensko-poľských vzťahov a slovenskou menšinou v Poľsku. Je autorkou či spoluautorkou monografií zamagurských obcí Malá Franková (2011),  Spišské Hanušovce (2013), Krempachy (2015), Nedeca (2020), Fridman (2020), Kacvín (2020), ako aj mestečka Spišská Stará Ves (2008). Zostavila tiež Turistického sprievodcu po Zamagurí (2014) a podieľala sa na tvorbe publikácií Doživotná umiestnenka (2010), Putovanie krajinou na brehoch Dunajca (2018), Tvarožná (2008), Tajné dejiny hornej Oravy (2012) a Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov (2023). Vydala vedecké monografie Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov (2007) a Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947 (2013). Na Slovensku i v zahraničí publikovala desiatky historických štúdií a populárno-vedeckých článkov s vyššie uvedenou problematikou.


INGRID MAJERIKOVÁ – publicistka, prekladateľka a vydavateľka sa narodila 30. 4. 1972 v Spišskej Starej Vsi. Vyštudovala dejepis a slovenský jazyk a literatúru. Pracovala ako zástupkyňa vedúceho distribúcie Vydavateľstva Lúč v Košiciach a ako obchodná manažérka Vydavateľstva Petit Press. Je spoluautorkou diela Doživotná umiestnenka (2010), ako aj spoluautorkou a zostavovateľkou viacerých regionálnych brožúr a publikácií, medzi inými brožúry Spišská Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca (2011), ktorá získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika 2012, monografie Spišské Hanušovce (2013), ktorá získala v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2014 Cenu za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu, dvojjazyčnej slovensko-poľskej brožúry Spoločný turistický priestor Spiša (2014). Okrem písania sa venuje tiež prekladateľskej a tlmočníckej činnosti z poľského do slovenského jazyka i opačne. Do slovenčiny preložila diela poľského historika Stanisława Andrzeja Sroku Štúdie z dejín stredovekého Spiša (1998), Jánošík : pravdivá história karpatského zbojníka (2009) a Bardejov v XV. storočí : Štúdie z dejín mesta (2011). Pre Divadlo Commedia preložila tragikomédiu poľského dramatika Sergiusza Piaseckého Zápisky dôstojníka Červenej armády. V roku  2008 založila vydavateľstvo GORALINGA.  

Martin Kellenberger,foto od M.Miklasa-Lita 2018

Ingrid Majeriková

Milica Majeriková - Molitoris

Marián Servatka

Pastierik na zlatom voze